Какво включва безплатният стандартен монтаж?

 

Допълнителни дейности и услуги, които не са включени в цените за стандартния монтаж:

* Цените на монтажа е възможно да варират в зависимост от спецификациите и сложността на монтажа, сезона и конюнктурата на пазара, както и от количеството на климатиците, които ще бъдат монтирани на едно място. Монтажът на климатиците се извършва след предварително уточняване и съгласуване на цените с клиента.