1. Нужно ли е допълване на фреон в климатика?

Инсталацията, по която циркулира хладилният агент(фреонът), е напълно херметична. Изпускането на хладилен агент в атмосферата и нарушаването на нормалната работа на климатика означава, че има пропуск в системата. Напълването с ново количество хладилен агент ще доведе неминуемо до повторно изпускане в атмосферата. Отговорът на въпроса е съвсем ясен - НЕ е нужно допълване периодично. Ако имаме пропуск на хладилен агент, то същият трябва да се открие, елиминира и чак тогава климатизаторът да се зареди с фабричното количество хладилен агент ( написано на табелката на външното тяло). Там също е указано и какъв е видът на хладилния агент, с който работи съответният климатизатор.

2. Трябва ли при по-ниски външни температури да оставяме климатика да работи постоянно, дори ако няма хора в помещението?

 • Отговорът на този въпрос е ДА, ако в помещението температурата пада драстично  - пример – тръгваме си след работа в 18 часа и изключваме климатика (темпаратурата в помещението е 23 градуса), идваме сутринта на работа и температурата в помещението е 7-8 градуса. Електроенергията, консумирана от климатика за затопляне на помещението от 7 до 23 градуса, ще бъде повече от тази, консумирана цялата вечер за поддържане на 23 градуса затоплено помещение. На климатика ще му е нужно много време да затопли помещението.
 • Отговорът на този въпрос е НЕ, ако в помещението температурата не пада драстично  - пример – тръгваме си след работа в 18 часа и изключваме климатика (температура в помещението 23 градуса), идваме сутринта на работа и температурата в помещението е 15-16 градуса. Климатикът бързо ще затопли леко изстиналото помещение.

3. Колко често трябва да се почистват филтрите на вътрешното тяло на климатика?

Отговорът не е еднозначен. Честотата на почистването на филтрите зависи от много фактори:

 • какво е помещението – почистването на филтрите в жилищна стая може да бъде веднъж месечно, но в магазин може да бъде и веднъж на всеки 10 дни.
 • колко часа в денонощие работи климатика – ако се експлоатира 24 часа в денонощието, то логично почистването на филтрите е по-често.
 • каква е запрашеността в помещението – по-чисто помещение - по-рядко почистване на филтрите и обратно.
 • колкото по-често се почистват филтрите, толкова по-добре за работата на климатика и по-малко натрупване на прах по топлообменника и вентилатора на вътрешното тяло.
 • какво включва профилактиката на климатика.
 • измиване на филтрите на вътрешното тяло
 • измиване на топлообменника и вентилатора на вътрешното тяло на място, ако топлообменникът не е много замърсен.
 • демонтаж на тялото, разглобяване и измиване, ако топлообменникът е много замърсен, както и измиване на вентилатора.
 • измиване на топлообменника на външното тяло на място (при по-слабо замърсен) или с демонтаж (при по-силно замърсен)
 • дезодориране с антибактериален спрей.
 • пускане в експлоатация и замерване на работните параметри.

4. Колко често да се прави профилактика?

Отговорът отново не е еднозначен. Зависи от местоположението и от това как е експлоатиран климатикът. Външни тела, намиращи се на ниски етажи, партери или на земята на натоварени улици, се замърсяват много бързо. Външни тела, монтирани в затворени ниши или тесни тераси, също се замърсяват много по-бързо. Това води до влошаване работата на климатизатора и затова трябва по-честа профилактика (веднъж годишно минимум). В магазини, в които има голям поток от хора и не са почиствани редовно филтрите на вътрешното тяло, също трябва да се извършва по-често профилактика. Като цяло, профилактиката на климатизатори с голямо натоварване и фактори, допринасящи за по-бързото замърсяване, трябва да бъде извършвана по веднъж годишно. Профилактиката на климатизатори със слабо натоварване, редовно почиствани филтри на вътрешното тяло и сравнително чиста среда, в която се експлоатират, се извършва поне веднъж на 2-3 години.