Muson.bg е разработка на “Айвент” ЕООД. Фирмата е създадена през 2008г. с основен предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации за нуждите, както на частни лица, така и на корпоративни клиенти на територията на страната.

Основна дейност:

Основни цели:

Квалификация на кадрите:

Изискванията на клиента са важни, но не винаги ефективни и приложими!

Запознаването на клиента със системите, които са най-подходящи за него и предоставянето на енергиен анализ за годишно потребление на енергия е от изключителна важност. Преработката(реинженеринга) на проект, който е лош и енергийно неефективен е задължителна. Съобразявайки се с изискванията на клиента и излагайки нашите аргументирани предложения се стремим да реализираме нашите проекти. Реализирането на даден проект и последвалото изказване на добро мнение от клиента е най-важната част от нашата работа.